Profesionální mzdová účtárna s historií

     Nejrozšířenější z našich služeb je Mzdový outsourcing 

Zahrnuje  komplexní zpracování mzdové agendy, od zpracování mezd až po zastupování při jednáních se státními institucemi a účasti  při všech kontrolách týkajících se mzdového účetnictví. Kontakt je zajišťován dle přání a potřeb klienta, a to buď osobním kontaktem  (docházka do firmy),  telefonicky nebo elektronicky

Nejčastěji využívané služby

 • Správa a evidence zaměstnanců pro účely mzdového účetnictví
 • Přihlašování a odhlašování na PSSZ/OSSZ a  zdravotní pojišťovny
 • Komunikace s úřady /PSSZ/OSSZ,ZP, FÚ/
 • Zastupování na úřadech při prováděných  kontrolách týkajících se mzdového účetnictví 
 • Zpracované mzdy lze převést elektronicky přímo do Vašeho účetnictví
 • Veškeré příkazy k úhradě týkající se mezd - možno využít elektronické bankovnictví
 • Výkazy na PSSZ  a  zdravotní pojišťovny – v tištěné i  elektronické podobě
 • Výpočet náhrad při nemoci – v případě zájmu vč. nadlimitního plnění
 • Přehledy náhrad při dočasné pracovní neschopnosti
 • Rekapitulace mzdových nákladů  za firmu i dle střediska, či jiných kritérií dle přání zákazníka
 • Výplatní pásky 
 • Výpočet a evidence daní , zdravotního a sociálního pojištění
 • Přehledy na sociální a zdravotní pojištění /vyměřovací základy/
 • Přehledy různých druhů srážek a vyplacených mzdových složek / dle přání zákazníka/
 • Stanovení nároku na dovolenou a sestavy zůstatků dovolených
 • U  dohod o provedení práce hlídání odprac.hodin aby nedošlo k překročení limitu /s ohledem na nové právní předpisy od roku 2012, tedy včetně  případných odvodů pojištění a přihlašování  a odhlašování na ZP a SP vč. vystavování ZL a ELDP
 • Vedení evidenčních listů důchodového pojištění
 • Roční zúčtování daní ze závislé činnosti
 • Vystavování zápočtových  listů
 • Po skončení roku mzdové listy za uplynulé období
 • Vypracování výkazu odvedených daní za uplynulý rok pro FÚ
 • Veškeré statistiky – dle přání zákazníka