e-mzdy

        Elektronické zpracování mezd  -  vzdálené zpracování mzdové agendy 

Komunikace s klienty je zajišťována e-mailem či telefonicky. Podklady pro zpracování mezd a všechny výstupy a sestavy po  zpracování mezd jsou zajišťovány elektronickou komunikací případně na přání klienta zasílány poštou. To umožňuje spolupráci s našimi klienty v rámci celé České republiky.